Liên hệ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tổ dân phố Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 0868 685 668